Przydatne informacje dla Klientów

Numery kont bankowy dla wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi


UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 83101010230000 261395100000
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: 78101010230000 261395200000
FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH: 73101010230000 261395300000


Izba Skarbowa w Łodzi


Aleja Kościuszki 83
90 - 436 Łódź
Numer telefonu kontaktowego: +48 42 25 47 000


Dla Klientów dzielnicy Łódź Bałuty - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty w Łodzi

ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
21101013710000422221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
68101013710000422222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
18101013710000422223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
12101013710000422227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź - Bałuty - Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty w Łodzi

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
91-222 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
88101013710000552221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
38101013710000552222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
85101013710000552223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
79101013710000552227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź - Widzew - Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w Łodzi

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
06101013710000972221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
53101013710000972222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
03101013710000972223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
94101013710000972227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź - Górna - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna w Łodzi

ul. Wróblewskiego 10
93-578 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
36101013710000842221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
83101013710000842222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
33101013710000842223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
27101013710000842227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź - Górna - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna w Łodzi

ul. Wróblewskiego 10
93-578 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
91101013710011112221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
41101013710011112222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
88101013710011112223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
82101013710011112227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź - Polesie - Urząd Skarbowy Łódź-Polesie w Łodzi

6 Sierpnia 84-86
90-646 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
66101013710000712221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
16101013710000712222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
63101013710000712223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
57101013710000712227000000


Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

Aleja Kościuszki 85
90-436 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
31101013710105462221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
78101013710105462222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
28101013710105462223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
22101013710105462227000000


Dla Klientów dzielnicy Łódź Śródmieście - Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście w Łodzi

ul. Dowborczyków 9/11
90-019 Łódź


Numery kont
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
58101013710000682221000000
Wpłaty na - Podatek o towarów i usług (VAT)
08101013710000682222000000
Wpłaty na - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
55101013710000682223000000
Wpłaty na - Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
49101013710000682227000000