Zakres usług naszego biura rachunkowego

Szeroki wachlarz usług biura rachunkowego


Agencja Ekonomiczna HAH to nowoczesne i profesjonalne biuro rachunkowe, które podchodzi bardzo elastycznie do wymagań Klientów a zakres usług dostosowuje do Państwa indywidualnych potrzeb.

Biuro podatkowe ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń Klientów przed US i ZUS.

Działalność Agencji jest ubezpieczona w zakresie OC. Dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z tego ubezpieczenia na prowadzone przez nas usługi księgowe.

Nasza oferta obejmuje usługi księgowe, kadrowe, biurowe i inne towarzyszące.

USŁUGI KSIĘGOWE


-> Poprowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) oraz ksiąg przychodów i rozchodów jak i również ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej
-> Prowadzenie ewidencji ś. trwałych, wnip. oraz wyposażenia
-> Rozliczenie transakcji export, import, obrót z EU itd.
-> Przygotowanie ewidencji VAT
-> Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych spółek ( komplet - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, z. zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych itd.)
-> Nadzór księgowy w tym sporządzanie zakładowych planów kont, prowadzenie polityki rachunkowości
-> Rozwiązywanie dla Klienta bieżących i zaległych problemów księgowych Klienta- wyprowadzanie zaległości-korekty księgowości — PIT, CIT, VAT, PCC
-> Sporządzanie biznesplanów, analiz finansowych, wniosków kredytowych
-> Rozliczania dotacji UE
-> Wdrażania systemów informatycznych finansowo-księgowych

KADRY I PŁACE


-> Prowadzenie akt osobowych
->Przygotowanie listy płac pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
->Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek ZUS
->Przygotowanie i złożenie do ZUS dokumentów zgłaszających nowych oraz wyrejestrowujących byłych pracowników
->Sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT-11
->Poprowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów jak i również ewidencji czasu pracy pracowników
->Przygotowywanie raportów imiennych RMUA pracowników
->Sporządzenie raportów płacowych dla zarządów
->Przygotowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS itd.
->Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Cennik usług księgowych naszego biura rachunkowego

Fachowo i w dobrej cenie

Biuro Rachunkowe HAH każdego Klienta traktuje indywidualnie.

Oferujemy promocje i dostosowywujemy ceny do Klienta, tak aby Klient był zadowolony.

Nie porównujemy firm, nie mamy sztywnych cenników i kategorii.

Zapraszamy do składania szczegółowych pytań odnośnie ceny naszych usług księgowych, rachunkowych, kadrowych, zarządzania.

Pozwoli to nam szybko i dokładnie dobrać najlepszą dla Klienta oferte.

Nasz adres e-mail hah@hah.pl.
Telefon +48694398677